Počas posledných 3 mesiacov som mal troch rôznych pacientov s rovnakými problémami: nefunkčný chrup spôsobený parodontálnou chorobou, silná strata kostí a sprievodné choroby. Nižšie uvádzam riešenie iba so štyrmi zubnými implantátmi.

V takýchto prípadoch majú náhrady na 4 implantátoch veľké výhody.

  1. Skrátený čas liečby. Pacientom je možné implementovať ihneď dočasné náhrady zubov a po 3-6 mesiacoch už permanentné.
  2. Zníženie rizika komplikácií kvôli rekonštrukcii kostí.
  3. Je to pomerne dostupné riešenie pre pacienta.

Navrhované riešenie má aj svoje nedostatky ako napríklad umelé ďasno a komplikovanejšia hygiena. Liečba je vhodná len pre určite prípady a je len jednou z dostupných možností.

Prvé zobrazené riešenie je najlacnejšie a zároveň aj najjednoduchšie. Umiestnili sme 4 implantáty do lôžok s najvyššou kvalitou kosti, následne doplnili guľaté nadstavby a zafixovali na nich starú protézu. To všetko za jedinú hodinu.

Nepotrebovali sme novú zubnú protézu, všetky komponenty sú štandardné, a preto veľmi finančne dostupné. Žuvanie je normálne, retencia je dobrá a pre dlhodobú stabilitu je potrebná pravidelná rebazácia  protézy aj meniť gumové zátky.

Druhou možnosťou je zubná náhrada na strmeňi, ktorá ponúka dokonalý zážitok zo žuvania, veľmi stabilná, estetická a hygienická. Je vhodná pri ťažkej atrofii, keď je pre estetiku tváre potrebná podpora pier. Ľahko sa čistí a je odolnejšia. Je to však technicky zložitejšie a nákladnejšie riešenie.

Poslednou možnosťou je pevný, šrubovaný keramický mostík, ktorý umožňuje život bez snímateľnej náhrady. Môže sa vykonať veľmi esteticky a pohodlne, takže pacient zabudne, že má umelé zuby. Vyžaduje si však dôkladnú každodennú hygienu s irigátorom a superflossom, ako aj údržbu každý rok s čistením a výmenou skrutky.

Aby sme dosiahli želaný výsledok, musíme použiť aj dlhé a zaklonené implantáty a chirurgickú šablónu.  Takéto náhrady sú skutočne špičkovým technickým pokrokom v stomatológii a vyžadujú si veľké odborné skúsenosti a zručnosti zubného technika, ako aj  moderné vybavenie.

V dnešnej dobe stomatológia ponúka pacientom širokú škálu riešení a každý má možnosť si nájsť to najvhodnejšie, podľa svojich očakávaní.  Viď.