Každý týždeň sa pri svojej práci stretávam so zlomeninami zubov po liečbe koreňových kanálikov.  Uvádzam niektoré prípady našich pacientov.

Tieto zuby sa nedá zachrániť. Museli byť extrahované.

Takéto prípady ma donútili pochopiť niektoré veľmi dôležité veci.

  1. Takmer každý mŕtvy zub musí byť prekrytý keramikou.
  2. Musíme zachovať čo najviac zdravého dentínu počas ošetrovania koreňových kanálikov.

Vyberanie vhodného ošetrenia závisí od viacerých faktorov: veľkosť kazu, anatómia koreňa zubu, výplňový materiál a technika použitia vhodného uzáveru koreňa kanálika, očakávania a finančné možnosti pacient a pod. Uvádzam manažment terapie niekoľkých nedávnych prípadov:

Korunka zo zirkónu na kovovej čapovej nadstavbe

E. max korunka bez žiadneho čapu

Kovokeramická korunka na čape zo skleneného vlákna

 

Úspech pri takýchto prípadoch je predĺžiť životnosť zubov na maximum, čo je hlavný cieľ po endodontickom ošetrení pre nás – zubných lekárov . Ľudia musia mať istotu, že rekonštrukcia a ich zuby, ktoré liečime  nezlyhajú alebo sa nezlomia. Vhodnou technikou ošetrenia môžeme tiež dosiahnuť dobrý estetický výsledok, čo určite ocení každý pacient.